Δημογραφική έκθεση: Αναμένονται 1,85 εκατομμύρια κάτοικοι

Το Μόναχο συνεχίζει να μεγαλώνει. Μέχρι το 2040 περίπου 1.85 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να ζήσουν στην πόλη. Αυτό φαίνεται από τη νέα δημογραφική έκθεση. Ωστόσο, η ανάπτυξη είναι κάπως χαμηλότερη από ό,τι περίμεναν οι αντίστοιχοι φορείς προηγουμένως.

Foto: Michael Nagy/Presseamt
Περισσότερες γεννήσεις, περισσότερη μετανάστευση

Τις επόμενες δεκαετίες το Μόναχο θα είναι μια από τις πιο ελκυστικές πόλεις της Γερμανίας. Μέχρι το 2040, προβλέπεται ότι 1,85 εκατομμύρια άνθρωποι θα ζουν στη τρίτη μεγαλύτερη μητρόπολη της Γερμανίας. Αυτό σημαίνει αύξηση του πληθυσμού κατά 18,8%. Σήμερα, ο πληθυσμός στο Μόναχο είναι πάνω από 1,5 εκατομμύρια.

Τα νέα στοιχεία από την πρόβλεψη του πληθυσμού παρουσιάστηκαν την Πέμπτη στην Επιτροπή Πολεοδομίας και Οικοδομικών Κανονισμών. Ο πληθυσμός αυξάνεται κατά μέσο όρο κατά 0,75% ετησίως – αλλά λίγο λιγότερο από τα προηγούμενα έτη.

Συνολικά, η αύξηση αυτή είναι σταθερά ανάλογη με τον πληθυσμό. Σύμφωνα με την πόλη, αυτό οφείλεται, αφενός, στο ελαφρώς υψηλότερο ποσοστό γεννήσεων και, αφετέρου, στην έντονη μετανάστευση, η οποία έχει πολλούς λόγους.

Η πρόβλεψη σχεδιασμού περιγράφει την πιο πιθανή εξέλιξη, στην οποία το κράτος της πρωτεύουσας του Μονάχου πρέπει να προσαρμοστεί δημογραφικά από τη σημερινή προοπτική. Αποτελεί σημαντική βάση για τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων στην πολιτική και τη διοίκηση.

Περισσότερα: muenchen.de

Νικόλαος Σκριτλής
Author

"Να είσαι καλλιτέχνης στη ζωή σου και επαγγελματίας στην τέχνη σου"

Comments are closed.