Το München-Pass προσφέρει στους πολίτες του Μονάχου με χαμηλό εισόδημα και κατοικία στο Μόναχο μια ποικιλία πλεονεκτημάτων στη χρήση αστικών και μη αστικών εγκαταστάσεων.

Νέο από τις 02.01.2020 είναι η εμφάνιση του Pass και επίσης το εύρος των δικαιούχων πολιτών του Μονάχου επεκτείνεται.

Το δελτίο του Μονάχου μπορεί να δοθεί στους ακόλουθους πολίτες του Μονάχου:

Άτομα με βάση τους κανόνες που ισχύουν για το όριο της φτώχειας (μηνιαίο εισόδημα), όπως:

 • Ένα νοικοκυριό 1.350 ευρώ.
 • Δύο νοικοκυριά 2.025 ευρώ.
 • Οικογένεια με ένα παιδί κάτω των 14 ετών 2.430 ευρώ.
 • Οικογένεια με ένα παιδί άνω των 14 ετών, 2.700 ευρώ.

 

 • Οι παραλήπτες της συνεχιζόμενης βοήθειας για μέριμνα ή βασική ασφάλεια (SGB XII).
 • Οι δικαιούχοι του επιδόματος ανεργίας II (SGB II).
 • Οι δικαιούχοι των παροχών δυνάμει του νόμου περί παροχών σε αιτούντες άσυλο (AsylbLG).
 • Δικαιούχοι επιδόματος στέγασης ή επιδόματος τέκνου και των μελών της οικογένειάς τους.
 • Άτομα με χαμηλό εισόδημα, τα εισοδήματα των οποίων δεν υπερβαίνουν το απαιτούμενο επιτόκιο σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο (εξαιρουμένων: των ατόμων που ζευγαρώνουν, των μαθητευομένων, των φοιτητών). Το ποσοστό ζήτησης αποτελείται από ένα κανονικό επιτόκιο συν τακτικές πρόσθετες προσαυξήσεις, καθώς και κάθε πρόσθετο κόστος συν το κόστος της διαμονής.
 • Συμμετέχοντες στο Εθελοντικό Κοινωνικό ή Οικολογικό Έτος, Εθελοντές στο πλαίσιο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Εθελοντισμού.
 • Επιτρέπει πολλά προνόμια σε αστικές περιοχές (συμπεριλαμβανομένων των MVV, μουσεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, πισίνες) και μη αστικές εγκαταστάσεις (κινηματογράφους, θέατρα, ζωολογικούς κήπους κ.λπ.). Λεπτομερείς πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο φυλλάδιο ” München-Pass” , το οποίο μπορείτε επίσης να βρείτε στα σπίτια κοινωνικών κατοικιών.
Περισσότερα: muenchen.de
Νικόλαος Σκριτλής
Author

"Να είσαι καλλιτέχνης στη ζωή σου και επαγγελματίας στην τέχνη σου"

Comments are closed.