Επηρεάζονται από τις 11/06 οι γραμμές 68 και 100

Λόγω των διαφόρων έργων κατασκευής στη Luisenstraße, δε θα υπάρχει καμία ενδιάμεση στάση των γραμμών CityRing 68 και 100 από την Königsplatz προς την κατεύθυνση του κεντρικού σταθμού. Η αλλαγή αυτή διαρκεί από τις 11/06 μέχρι τις 9/09/2019.

Η στάση Elisenstraße ακυρώνεται και στις δύο γραμμές

Από τις 11/06, οι επιβάτες στην περιοχή του Κεντρικού Σταθμού πρέπει να προσαρμόζονται στις μεταβολές της κυκλοφορίας λεωφορείων λόγω κατασκευαστικών εργασιών. Η γραμμή CityRing και η γραμμή του μουσείου έχουν ως εξής:

– Στη γραμμή 68, ακυρώνεται η στάση Elisenstraße μπροστά από το Luisengymnasium. Η MVG συνιστά τη χρήση του σταθμού Hauptbahnhof Nord, που βρίσκεται στον γωνιακό δρόμο Elisen- / Dachauer. Από τις 1/07, το λεωφορείο στην Augustenstraße πρέπει να φύγει προς τη Seidlstraße. Η στάση Stiglmaierplatz θα εξυπηρετηθεί έτσι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

– Η γραμμή 100 πηγαίνει στον κεντρικό σταθμό από τις 11/06 με μια εκτροπή από το σταθμό Königsplatz στη Seidlstraße έως το σταθμό Hauptbahnhof Nord. Και πάλι, η στάση Stiglmaierplatz εξυπηρετείται εκτάκτως. Εντούτοις, η στάση Elisenstraße ακυρώνεται.

– Οι γραμμές 58 και 100 στην αντίθετη κατεύθυνση δεν επηρεάζονται από την κατασκευή.

Νικόλαος Σκριτλής
Author

"Να είσαι καλλιτέχνης στη ζωή σου και επαγγελματίας στην τέχνη σου"

Comments are closed.