Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει νέα διαίρεση του οδικού χώρου

Περισσότερος χώρος για πεζούς και ποδηλάτες: Στο μέλλον, θα υπάρχει μια λωρίδα αυτοκινήτων προς κάθε κατεύθυνση στη Ludwigsbrücke. Αυτό έχει αποφασιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Το μέτρο θα εφαρμοστεί μαζί με περαιτέρω σημαντικές εργασίες στη γέφυρα.

Η Ludwigsbrücke, η οποία αποτελείται από δύο μέρη, ήταν πάντα εκτεθειμένη σε βαριά κυκλοφορία, ως σύνδεσμος μεταξύ της Παλιάς Πόλης και του Haidhausen. Την επόμενη χρονιά, προβλέπονται επειγόντως εργασίες ανακαίνισης σχετικά με την ιστορική αυτή γέφυρα. Η γενική συνέλευση του δημοτικού συμβουλίου αποφάσισε με πλειοψηφία, να γίνει ανακατάταξη του χώρου του δρόμου, στο πλαίσιο αυτής της ανακαίνισης.

Στο μέλλον, μία λωρίδα θα χαθεί ανά κατεύθυνση κυκλοφορίας. Έτσι ο χώρος θα κερδίσει οφέλη για πεζούς και ποδηλάτες. Συγκεκριμένα: οι ποδηλατόδρομοι και τα πεζοδρόμια διευρύνονται. Σύμφωνα με μια μελέτη που αναφέρεται στο σχέδιο ψηφίσματος για το δημοτικό συμβούλιο, η κυκλοφορία αυτοκινήτων στη Rosenheimer και την Innere Wiener Straße μειώνεται κατά 20% και στην ίδια την Ludwigsbrücke κατά 30%.

Διάφορα μέτρα αποσκοπούν τώρα στην αποτροπή της κυκλοφορίας σε άλλες γέφυρες του ποταμού Isar, όπως οι γέφυρες Cornelius ή Reichenbach.

Πηγή: muenchen.de

Photo: Leonie Liebich

Νικόλαος Σκριτλής
Author

"Να είσαι καλλιτέχνης στη ζωή σου και επαγγελματίας στην τέχνη σου"

Comments are closed.

© Copyright 2019 – Alle Rechte vorbehalten | bavariagr.de